Η Εταιρεία μας συμμετέχει στην ηλεκτρονική διαδικασία της Ε.Π.Υ για την προσφορά φίλτρων αιμοκάθαρσης  (call off) με τα κάτωθι προιόντα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B2  Low Flux  ΦΙΛΤΡΑ Kuf  <20     ≥1,5 m²

  • POLYPURE 13  (1,30m²)
  • POLYPURE 16  (1,60m²)
  • POLYPURE 18  (1,80m²)
  • POLYPURE 20  (2,00m²)

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  A2  High Flux  ΦΙΛΤΡΑ Kuf  >20     ≥1,5 m²

  •  BIOREMA 16  (1,60m²)
  •  BIOREMA 18  (1,80m²)
  •  BIOREMA 20  (2,00m²)
  •  BIOREMA 22  (2,20m²)

Μετάβαση στην σελίδα με τα φίλτρα αιμοκάθαρσης