σΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ  ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Ευρύ φάσμα των οξέων και οξικού βρετανικού τύπου φαρμακοποιίας διατίθεται σε 5L - 10L - 20L δοχεία.HEMODIALYSIS CONCENTRATED SOLUTIONS

Wide range of acid and acetate British pharmacopoeia formula available in 5L - 10L - 20L canisters.