• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B2  Low Flux  ΦΙΛΤΡΑ Kuf  <20     ≥1,5 m²

POLYPURE 13       (1,30m²)

POLYPURE 16       (1,60m²)

POLYPURE 18       (1,80m²)

POLYPURE 20       (2,00m²)

POLYPURE 22       (2,20m²)

 •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  A2  High Flux  ΦΙΛΤΡΑ Kuf  >20     ≥1,5 m²

  BIOREMA 16         (1,60m²)

  BIOREMA 18         (1,80m²)

  BIOREMA 20         (2,00m²)

  BIOREMA 22         (2,20m²)

  POLYPURE 13H         (1,30m²)

  POLYPURE 16H         (1,60m²)

  POLYPURE 18H         (1,80m²)

  POLYPURE 20H         (2,00m²)

  POLYPURE 22H         (2.20m²)


       POLYPURE® ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

 • Η σειρά POLYPURE της Allmed είναι η πιο σύγχρονη αλλα και η υψηλότερη σε απόδοση για την αιμοκάθαρση.
 • Αποτελείται από διαφορετικές σειρές  Χαμηλής,μέσης και υψηλής ροής και  επιφάνειες,που κυμαίνονται από 1.0m ² σε 2.2m ² , καθώς και διαφορετικούς τρόπους αποστείρωσης,καθιστώντας το κατάλληλο για τις ανάγκες κάθε ασθενούς σε όλες τις θεραπευτικές απαιτήσεις .
 • Κάθε σειρά φίλτρων της οικογένειας,POLYPURE® έχει αποδείξει την ικανότητα και έχει τις καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ανταγωνιστές της όσον αφορά τις τιμές κάθαρσης καθώς και την διάχυτη διαπερατότητα. 
 • Η τεχνολογία που επιτρέπει στην σειρά POLYPURE® να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα είναι στην δομή των ινών τους, που είναι μικρο-κυματοειδείς με μία μοναδική τεχνολογία,μειώνοντας έτσι την αντίσταση διαπίδυσης ροής,ελαχιστοποιώντας νεκρούς χώρους και επιτρέποντας έτσι την πλήρη αξιοποίηση των φίλτρων τα οποία οδηγούν την συνεδρία σε πρωτοφανείς τιμές κάθαρσης ανά μονάδα επιφανείας .
 • Η σειρά POLYPURE ® αποτελείται από ίνες Πολυσουλφόνης που έχουν προφανώς αποδειχθεί ότι είναι το χρυσό πρότυπο στίς μεμβράνες αιμοκάθαρσης.Οι μοναδικές μεμβράνες Πολυσουλφόνης που χρησιμοποιούνται για την σειρά POLYPURE ® κατασκευάζονται αποκλειστικά για την Allmed από FIBRON AG στη Γερμανία.


       POLYPURE® Family of Dialyzers

 • Allmed’s POLYPURE Dialyzers family is its newest and highest-performing family of Dialyzers.
 • The family is composed of different series; low, medium and high flux and various surface areas, ranging from 1.0m² to 2.2m², as well as different sterilization modes, making it suitable for any patient’s needs and all therapeutic requirements.
 • Within each series of the family, POLYPURE® has proven the capability to out-perform all its competitors in terms of Clearance and diffusive permeability.
 • The underlying cutting edge technology that allows POLYPURE® to do so, is its fibre structure, as the fibres are micro-undulated in a unique manner, decreasing resistance to dialyzate flow, minimizing dead spaces, and thus allowing for full capillary utilization which leads to unprecedented Clearance per surface area.
 • POLYPURE® is composed of Polysulfone fibres which have evidently proven to be the gold standard in hemodialysis membranes. The unique Polysulfone membranes used in the POLYPURE® family are exclusively manufactured for Allmed by FIBRON AG in Germany.