ΒΕΛΟΝΕΣ  FISTULA

Τα Αρτηριοφλεβικά συρίγγια (AVF) της Allmed- αντιπροσωπεύουν τη βέλτιστη μόνιμη λύση για αγγειακή προσπέλαση στην αιμοκάθαρση, τόσο από την άποψη της ροής του αίματος όσο και απο την σκοπιά πιθανών επιπλοκών.

 • Διαθέσιμα μεγέθη: Από τις 14 gauge έως 17 gauge
 • Εξαιρετικά λεπτό τοίχωμα και ιδανικό φάλτσο σε σχήμα σωλήνα
 • Ομαλό στρώμα σιλικόνης
 • μήκος σωλήνα 15 cm ή 30cm
 • Rough φτερά επιτρέπουν για ασφαλές κράτημα και έλεγχο μαζί με άνετο χειρισμό κατά την εισαγωγή της βελόνας
 • Σταθερά ή περιστρεφόμενα πτερύγια
 • Με ή χωρίς back-eye
 • Φλεβική / αρτηριακή χρωματική κωδικοποίηση (μπλε και κόκκινο)
 • 2 δυνατότητες αποστείρωσης: Gamma - ETO


FISTULA  needles

Allmed-Arteriovenous fistula (AVF) represents the optimal permanent solution for vascular access in hemodialysis, both from the blood flow standpoint and the possible complications standpoint.

 • Available sizes: From 14 gauge to 17 gauge
 • Ultra thin wall and ideal bevel shaped cannula
 • Smooth silicone layer
 • Tubing length of 15cm or 30cm
 • Rough wings allow for a secure grip and control along with comfortable handling during needle insertion
 • Fixed or rotating wings
 • With or without back-eye
 • Venous/arterial colour coded (blue & red)
 • 2 sterilization possibilities: Gamma - ETO